piątek, 22 marca 2013

Gify i wierszyki Niedziela Palmowa

 Zbliża się okres wyjątkowy....
pierwszy dzień tygodnia wielkiego
z wielką pokorą pochylajmy głowy
nad zmartwychwstaniem Jezusa drogiego

Dzień ten przybycie upamiętnia
Jezusa procesję do Jerozolimy
wnet przyjdą wielkanocne święta
i częściej o Bogu myślimy

Pamiątka ukrzyżowania i śmierci
jest naszym sercom tak droga
w tych czasach pośpiechu,komercji
skierujmy swe serca do Boga

W żałobie nad śmiercią Jezusa
pogrążeni w modlitwie szczerej
zadumajmy się nad losem Chrystusa
wyciszmy swe myśli w kościele

Oczyścimy nieczyste sumienia
obudzimy nadzieje zgubione
w świecie co ludzi zmienia
bożą łaską będą spełnione

A symbol nieśmiertelności
piękna gałązka wierzbowa
niech radość w duszy gości
do środy popielcowej zachowa

Te palmy pięknie przystrajane
w rękach trzymane serdecznie
są znakiem zmartwychwstania
Jezusa po czasy wieczne.
Szósta Niedziela Wielkiego Postu 
Niedziela palmowa tradycyjnie nazywa się 
ją też Niedzielą Męki Pańskiej.
Dzień ten jest początkiem Wielkiego Tygodnia,
a upamiętniają przybycie Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. 
Daję Wam palmę w darze,
Bo tak stary zwyczaj każe.
Bo dawno temu wierzono, że palmy
Złe moce odgonią.
Z Niedzieli Palmowej
garść wierzbowych witek
od złego uchroni twój cały dobytek...
Dwa osiołki 
Przyszedł osiołek z Niedzieli Palmowej
trącił mnie nosem
pytał oczami
- Osiołku – mówię – podaj mi łapę
byśmy z radości razem płakali
Tłumaczył: - Jezus tłum dookoła
pod kopytkami przy palmie palma
– Osiołku – mówię – nie wiem co dalej
bo mi łza twoja do gardła spadła

Ksiądz i osiołek klękają razem
palmy jak oczy w słońcu się złocą
potem umilkną
uszy swe stulą
jak dwa osiołki przed Wielkanocą 

Jan Twardowski 
Legenda mówi, 
że zwisają one w dół, nie bez powodu. 
Otóż gdy Jezus szedł na Golgotę 
kłaniały Mu się z szacunkiem 
i oddaniem wszystkie kwiaty. 
Wszystkie, oprócz jednej cesarskiej korony, 
która prężyła się dumnie. 
Gdy jednak Jezus na nią spojrzał, 
zawstydzona spłoniła się 
i w pokorze pochyliła kielichy. 
Migoczące krople nektaru 
pojawiające się w dolnej części 
każdego kwiatu to łzy, 
które odtąd roni.

Na drzewach jeszcze pusto.
Pąk jeszcze nie nabrzmiewa
I liść się nie rozchyla
I szare stoją drzewa.

Tylko jedyna wierzba
W śliczne się kotki stroi,
Bieleje nimi z dala,
jak rycerz w srebrnej zbroi.

Tylko jedyna wierzba
Palmową czci niedziele
Podnosząc na gałązkach
Bieluchnych kotków wiele.

I choć ją później przyćmią
kwiatów rozkwitłe liście,
Droższe są nad nie kotki,
barwiące się srebrzyście! 


Na niedziele na palmowom,
niesom palmy do kościoła.
Słonko nad Holami wstaje
a jo słysem,hańte słowa.
Kie Ci syćka potlebiali,
kieś se jechoł na oślątku.
Palmy pod nogi rucali,
Tyś sie widzioł w Wielkim Piątku.
I dziś ludzie tacy sami.
Przypotrzcie sie dobrze syćka.
Co sie dzieje,pote z tymi,
co se siedzom po wiyrsyckak...
Co sie dzieje pote z tymi,
ftorzy niesom,pomoc w zyciu?
Kiedy przydzie na nik chorość,
opusceni i w ukryciu.
Krzyk i holof i parady,
kwiotki,liście i gałązki
i niestałe uwielbienie,
usknie jako ziela wiązki.
Na niedziele na palmowom,
słysem krzyki te z oddali.
Widzem jak Cie Pon Jezusie
hań przed sądem poturali.


Palmę Ci daje:
- aby prawdziwy świat
był pełen miłości;
- aby szczęście przychodziło
i długo, długo gościło;
- aby zdrowie dopisywało
oraz spotkania umożliwiało;
- aby ciepłe słowo
pomagało odważnie
uzupełniać radości brak;
- aby zachować wartość,
czy wielkość w postawie.
Pan Jezus przybył do Jerozolimy 
nie jako pielgrzym, 
lecz jako Król, 
świadomie przyjmując symbole monarchy 
i odbierając hołdy od wiwatujących tłumów. 
Słano przed Nim barwne płaszcze, 
pozdrawiano Go gałązkami palmowymi 
jako Syna Dawidowego 
i wznoszono triumfalne okrzyki. 
A On jechał na osiołku jako Ten, 
który przychodzi w imię Pańskie.
Palmowa niedziela.
O,nigdy jeszcze słońcem wyzłocona,
co wczesną wiosną wzeszło na błękity,
że ludzkość,patrząc w niebo rozmodlona,
czuje w swych sercach nieziemskie zachwyty,
nie byłaś strojna w wielkie dziejów słowa
jak ty,najbliższa niedzielo palmowa.

Wiosna się budzi... W narodów świątynie
poprzez szeroko otwarte wierzeje
Wolność,dostojna Pani wchodzi ninie...
A nim dzień drugi słońcem rozednieje,
polskie się dusze w szczęściu rozanielą
twoim zwycięstwem,palmowa niedzielo.

Hosanna! - Krzykniem.Zwycięstwo jest z nami!
Nim dzienny będzie słońca bieg skończony,
z pieśnią na ustach,a w ręku z palmami
Zwalimy słupy graniczne, kordony.
W historii będzie twych godzin wymowa
mieć złote zgłoski,niedzielo palmowa.
Ćwierk Konstanty
Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa 
Z nieba zesłany Syn Boga żywego,
Gdy w Jeruzalem wjeżdżał czasu swego
We wsi Betfage rzeki uczniom gotowym
Stówa takowe:
Dwaj do miasteczka teraz pobieżecie,
Które przed sobą leżące widzicie;
Mnie przywiedziecie oślicę, oślątko,
Miłe bydlątko.
Jeśliby wam kto chciał trudności zadać,
Moją potrzebę macie opowiadać,
Dosyć uczyni tej to Pańskiej woli,
Zaraz pozwoli.
Wszystkie te rzeczy dzieją się dlatego,
Że to rzeczone z pisma prorockiego:
"Córko syjońska, Król idzie ku Tobie,
W cichej osobie".
Co Pan rozkazał, słudzy uczynili,
Jego na bydlę, przywiódłszy, wsadzili,
Rzesze mu wielkie drogę zabieżały,
Panu śpiewały.
Jedni przysługę taką wyświadczyli,
Że naprzeciwko Panu wychodzili,
Kędy miał jechać, rzucali na ziemię,
Swoje odzienie.
Drudzy przysługi takie wyświadczyli,
Różdżki zielone z drzew obłamywali,
Ścielą na ziemię, niechaj piękna będzie,
Ozdoba wszędzie.
A drudzy z chęci za Panem chodzili,
Do Niego takim sposobem mówili:
Zbaw nas, zmiłuj się, nie opuszczaj żydów,
Synu Dawidów.
Skoro pospólstwo o tem usłyszało,
Że Jezus idzie, wnet Mu zabieżało,
Niosąc gałęzie z drzewa palmowego,
Z serca prawego.
Dziatki żydowskie zbiegłszy się śpiewały,
Wdzięcznemi głosy Panu wyznawały;
Ten jest, co przezeń ludzkie pokolenie
Weźmie zbawienie.
Dziatki powtóre przez Ducha świętego,
Wołały: Ten jest, który ludu swego
Z mocy szatańskiej jest Odkupicielem
I Zbawicielem.
O jako zacny Bóg nasz i Pan wielki:
Którego w świecie wychwala duch wszelki;
Jego czczą Państwa, Trony, Aniołowie,
Serafinowie. 
Otóż Wierzbna,otóż Kwietna
Zawitała nam niedziela!
Wnet nastanie chwila świetna
Zmartwychwstanie Zbawiciela.
Kościół jęczy w dzwonów jęki,
I rozmyśla z cichym żalem:-
Gdy Baranek sam na męki
Przyszedł w mury Jeruzalem.
Kiedy tłuszcza,co za chwile
Ma nań wywrzeć gniew swój srogi,
Gościa w bramach wita mile
Palmy ściele mu pod nogi.

Do świątyni gromem wszystkim
Idą młodzi,idą starzy;
Różczkę wierzby z młodym listkiem
Niosą święcić do ołtarzy.
Boga w mękach,Boga w chwale
Do swej duszy biorą żywo,
I na nutę boleściwą
Wyśpiewują Gorzkie Żale .

Władysław Syrokomla 
W OCZEKIWANIU... 
Gdy pierwsze kotki brzozowe
i listki drżące zielenią
niziutko skłaniają głowy
w cichym oczekiwaniu
na radość Niedzieli Palmowej
i kiedy świat cały
trwa w podniosłym Hosanna
choć wiemy
że przed największym Darem
naszej wiary

Krwawą Ofiarą
i Zmartwychwstaniem
Najwyższego
na Mękę zostanie skazany
co stanie się Jego udziałem
lecz zburzy bramę śmierci
zapewni nam życie wieczne
więc już teraz
w skupionym dziękczynieniu
także się w chór ten włączamy...  
  Alleluja! 
Jadwiga Zgliszewska

Idzie Wielki Tydzień,
Serca nam odmienia,
Ciszą i powagą,
Pełnią zamyślenia.
Potem jest Wielkanoc –
Czas wielkiej radości,
By nasz Pan zmartwychwstał,
w sercach naszych gościł.

Niedziela Palmowa
Niedziela jak każda inna
inna bo niezwykła
pełna dostojeństwa i zadumy
to niedziela Pana i osiołka
niedziela entuzjazmu zwiastującego zdradę
dzień jerozolimskiej euforii
wypełniającego się objawieniem,
które wypełnia się do końca
niedziela radości i smutku
dzień szumiącej palmy
kołyszącej się dumnie na wietrze
dzień płaszcza
tworzącego dywan na drodze Pana
to ten dzień,który nazywamy
Niedzielą Palmową
ta niedziela jest też moja
wtapiam się w miłość Boga...

 Ks. Piotr A. Faliński 

PALMOWA NIEDZIELA
Wielki Tydzień się zaczyna Palmową Niedzielą. 
Wierni Jezusowi pod stopy palmy ścielą. 
Przystroili barwnymi wstęgami. 
Oddając cześć Panu nad panami. 
Stąpa po ziemi z podniesioną głową.
By w Triduum Paschalnym 
wypełnić Boga Ojca słowo.
Przynoszone tego dnia do kościoła palmy 
symbolizują zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy.
Według wierzeń ludowych palma ma moc magiczną,
jest symbolem płodności i urodzaju,
a domostwa i mieszkańców 
chroni przed ogniem i chorobami.

Pulsują palmy od kolorów,
do końca postu dni niewiele,
pisankom wciąż przybywa wzorów,
Wielkanoc w najbliższą niedzielę.
Już Zajączek w rzeżuszce się mości,
bukszpanem zdobiony Baranek,
aby przy stole moc było gości,
a w poniedziałek - lany poranek


Wielki Tydzień nadchodzi 
Chrześcijański obyczaj na myśl przywodzi 
Byśmy się wzajemnie szanowali 
Przewinienia sobie darowali 
 Niedziela Palmowa niech nas gromadzi Wiara , 
Nadzieja i Miłość niech nas prowadzi.

Wielki Tydzień się zaczyna
Palmową Niedzielą...
Wierni Jezusowi
pod stopy palmy ścielą...
Przystroili
barwnymi wstęgami,
Oddając cześć
Panu nad Panami.
Stąpa po ziemi
z podniesioną głową,
By w Triduum Paschalnym
wypełnić Boga Ojca Słowo.

Te Palmy pięknie przystrajane,
w rękach trzymane serdecznie,
są znakiem Zmartwychwstania
Jezusa, po czasy wieczne...


W wiejskim kościółku organ gra,
Rozgłośnie dzwony biją...
Srebrzystych dymów lekkie mgły
W blaskach się słońca wiją.

A przed ołtarzem- czy to las,
Las świeży i zielony,
Przyszedł i klęknął pośród nas
I schylił swe korony?

A przed ołtarzem - czy to szum,
Szum cichy a radosny,
Kiedy "Hosanna" śpiewa bór,
A wiatr w nim rusza sosny?

Nie! Nie zielony to jest las,
Co swe gałązki ściele,
Ale z palmami przyszedł lud
W marcową tę niedzielę.

Nie! To nie boru słychać szum,
Gdy wiatr się po nim słania,
Ale modlitwy cichej szmer
I szepty i wzdychania.

I rzuca słońce złoty blask
Na czarne drzewo krzyża,
A Chrystus z niego smętna twarz
Ku ziemi rzadko zniża.

I patrzy, patrzy na nas
Tak żałośnie, a tak łaskawie,
Jak gdyby mówił: Ludu mój,
Ja ciebie błogosławię!

I wyszedł naród w szumach palm,
Poważny i radosny,
I poniósł do swych niskich chat
Tę błogą zieleń wiosny.

I poniósł w piersi słońca blask
I głośne dzwonów bicie,
I jakąś wielką, cichą pieśń,
I jakieś nowe życie.Zanim dni mroźne przegoni
wiosna.
Zanim na drzewach
pojawią się listki,
Niech dotrze wszędzie
wieść ta radosna -
Dzień Wielkanocy
jest bliski!
Zrobioną z wierzbowych gałązek
Z suszonych kwiatów i wstążek
Daję Wam palmę w darze.
Bo tak stary zwyczaj każe.
Bo dawno temu wierzono,
Że palmy złe moce odgonią.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz