piątek, 22 marca 2013

Zmartwychwstanie Jezusa

Zmartwychwstanie jest istotą chrześcijańskiej wiary.
Jezus sam przepowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie 
i te wydarzenia spełniły się dokładnie według Jego słów.
Zmartwychwstanie Jezusa jest jedynym prawdopodobnym wyjaśnieniem pustego grobu.
Istniało wielu naocznych świadków zmartwychwstania Jezusa.
Po tym, jak Jezus powstał z martwych, 
ukazywał się co najmniej dziesięciokrotnie tym, 
których dobrze znał, 
a także co najmniej 500 innym osobom jednocześnie. 
To nie były halucynacje, 
Jezus jadł i rozmawiał ze swoimi uczniami 
a oni dotykali Jego zmartwychwstałego ciała.
Dzwon wesoło się rozlega,
Pieśń potężna świat obiega.
Oby serce też zostało
napełnione dzisiaj chwałą
i tętniącym życiem wiosny
W Zmartwychwstaniu dzień radosny 
 
 1 komentarz: